Om Kompassen

ULRIKA FELLMAN

”I naturen mår jag som bäst”

Under åren då jag utbildade mig till vildmarksguide
vid Outdoor Academy hade jag en riktig aha-upplevelse: om jag kan må så här bra av att vara ute i naturen, då vill jag ge andra samma möjlighet…

 

Jag har alltid haft ett intresse för personlig utveckling och att förstå människor, både mig själv och andra. Parallellt med detta intresse har jag, uppvuxen på landet och med hästar, alltid trivts ute i naturen. År 2009 tog jag en paus från mina språk- och psykologistudier vid Åbo Akademi för att göra något nytt och naturnära: jag kom in på vildmarksguideutbildningen i Kronoby och blev fångad av friluftslivet.

Att få röra sig över hav och land, blicka ut från en blåsig fjälltopp, känna livet i kroppen. Att slå läger efter en utmanande dag, koka den mat man så omsorgsfullt förberett och somna till tältduken som sakta fladdrar i vinden. Att få upptäcka, inte bara nya platser och äventyr men också nya sidor hos en själv och de man färdas med. Att hinna tänka klart, höra pulsen i tystnaden och känna naturens balans. Allt detta gjorde att jag hittade mig själv. Eller åtminstone min väg.

Det blev klart för mig att det här var vad jag ville ge till andra: utveckling och inre hälsa genom naturen och allt vad den bjuder på. Jag kände att jag behövde en bredare kunskapsbas att stå på och fortsatte utbilda mig.

I tre år läste jag ett kandidatprogram i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde. Utbildningen kallas Psykologisk Coach och kombinerar vetenskapen om hur våra tankar, känslor och beteenden funkar, med positiv psykologi eller vetenskapen om lycka. Genom praktiska coachingkurser i samtalsmetoden motiverande samtal fick jag inte bara själv prova på en mängd olika evidensbaserade verktyg utan också hjälpa klienter att höja sitt välbefinnande.

Under studietiden i Skövde jobbade jag extra bland annat som behandlingsassistent på ett behandlingshem, ett LSS-boende för flickor i åldrarna 13-18 år med varierande problematik. Tidigare har jag även arbetat inom äldrevården, hemservice, inom familjestöd och som personlig assistent. Jag har vikarierat på förskolor och skolor samt arbetat ideellt för stiftelsen Ekskäret, där jag lett kurser i personlig utveckling ute i Stockholms skärgård. Jag har även varit föreningsaktiv och suttit som ordförande för föreningen Sveriges Akademiska Coacher, föreläst och arrangerat events.

Efter kandidatstudierna startades en ny mastersutbildning inom miljöpsykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö, och jag sökte genast in. Utbildningen som jag nu läser på distans fokuserar på naturens och utemiljöers påverkan på människors hälsa och välmående och tar min kunskap till en ny nivå.

I maj 2016 startade jag mitt företag Kompassen för att på allvar komma igång med det arbete jag vill göra. Under flera år har jag förberett mig, genom att föreläsa ideellt, hålla vandringar och kurser, och nu tog jag äntligen steget till att göra det professionellt.

Sedan dess har jag tagit emot uppdrag från företag, föreningar och organisationer. Jag föreläser och håller kurser inom positiv psykologi, miljöpsykologi och friluftsliv.

 

//Ulrika Fellman

 

Min utbildning

Vildmarksguide 2009 – 2011
Outdoor Academy
Kronoby Folkhögskola, Finland

Psykologisk coach 2012 – 2015
Kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap
Högskolan i Skövde, Sverige

Outdoor Environments for Health and Wellbeing 2015 –
Mastersexamen i landskapsarkitektur
Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige